การกำจัดขนด้วยเครื่องมือแพทย์

July 12, 2016

วิธีการกำจัดขนด้วยตนเอง อย่างการถอน การใช้ครีมกำจัดขน และแว๊กซ์อาจช่วยได้ไม่มากนักหากเรามีขนจำนวนมากและเส้นใหญ่ เราอาจต้องการการกำจัดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เว้นระยะห่างในการทำนานกว่า แต่วิธีการดังกล่าวก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการทำ คือ

1. IPL (Intense Pulsed Light) เป็นเครื่องมือชนิดเดียวกับที่ใช้รักษารอยดำหรือรอยแดง วิธีการ คือ ปรับคลื่นแสงความถี่สูงให้เหมาะสำหรับการกำจัดขน ยิงคลื่นแสงเข้าไปบริเวณรักแร้ เม็ดสี (Melanin) จะดูดคลื่นแสงและเกิดความร้อนที่รากขนจึงกำจัดขนได้ วิธีนี้อาจทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนังโดยอาจเป็นการอักเสบเพียงเล็กน้อยหรือบวมแดง และจะหายไปได้เอง การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพราะการเลือกคลื่นผิดจะทำให้ผิวรักแร้ดำคล้ำ วิธีการนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีรักแร้คล้ำ เพราะจะยิ่งทำให้คล้ำกว่าเดิม

2. Diode Laser (Lightsheer) เป็นเลเซอร์ที่มีความจำเพาะกับเม็ดสีให้ผลดีกว่า IPL โดยเฉพาะผมหรือขน เลเซอร์สามารถทำลายลึกถึงชั้นรากขน Diode Laser ช่วยให้มีความรู้สึกเจ็บปวดขณะทำน้อย ใช้เวลาในการทำน้อย วิธีนี้ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อไม่ให้เกิดอาการไหม้คล้ำของผิวบริเวณที่ยิงเลเซอร์

3. Long pulse ND Yag เป็นเครื่องมือที่มีคลื่นความถี่สูง ทำให้ยิงเลเซอร์ลงไปได้ลึกถึงชั้นรากขน กำจัดขนที่ยาวได้ดี มีคำแนะนำว่าเลเซอร์ชนิดนี้เหมาะกับชาวเอเชียที่มีผิวเหลือง เลเซอร์ไม่ทิ้งรอยคล้ำไว้เหมือน IPL แต่มีข้อจำกัดหากเป็นลักษณะขนสั้นและอ่อนอาจไม่ได้ผล วิธีการนี้ก่อให้เกิดอาการเจ็บน้อยต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

4. การกำจัดขนด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุ วิธีนี้หลักการ คือ ใช้เข็มเล็กๆ สอดเข้าใต้รูขุมขนและจี้ด้วยคลื่นวิทยุเพื่อทำลายลึกถึงรากขนเหมาะกับขนที่มีสีอ่อน ข้อดีของวิธีนี้ คือ ระยะเวลาที่ขนงอกใหม่จะนานประมาณ 1-3 เดือน ขนที่งอกใหม่ลดลง ถ้าทำซ้ำ 2-3 ครั้ง ขนรักแร้จะหมดไป ข้อเสีย คือ ขณะทำจะรู้สึกเจ็บ และทิ้งรอยอักเสบไว้ 2-3 วัน หลังทำ 1 สัปดาห์ อาจมีผิวหนังลอกเป็นขุย

สำหรับการเลือกการกำจัดขนรักแร้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่าสะดวกจะเลือกวิธีการไหน โดยปกติขนรักแร้จะไม่รบกวนหรือก่อให้เกิดความไม่มั่นใจมากนักเพราะเป็นขนที่ขึ้นในบริเวณปกปิด แต่หากมีความจำเป็นต้องกำจัดขนบริเวณนี้ เราก็สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*