การกำจัดขนด้วยเครื่องมือแพทย์

July 12, 2016

วิธีการกำจัดขนด้วยตนเอง อย่างการถอน การใช้ครีมกำจัดขน และแว๊กซ์อาจช่วยได้ไม่มากนักหากเรามีขนจำนวนมากและเส้นใหญ่ เราอาจต้องการการกำจัดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เว้นระยะห่างในการทำนานกว่า แต่วิธีการดังกล่าวก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการทำ คือ read more …